Οι υπονύχιοι καλοί συνήθως, σχηματίζονται στην αύλακα των νυχιών ή κάτω από αυτά, από μηχανικές πιέσεις που ασκούνται στα νύχια, κυρίως από λάθος υποδήματα.

Είναι ιδιαίτερα επώδυνοι, επηρεάζοντας ακόμα και τη βάδιση, και δεν γίνονται αντιληπτοί δια γυμνού οφθαλμού. Ο ποδολόγος, αναλαμβάνει την αφαίρεση και εκπυρήνωση των υπονύχιων κάλων, συμβουλεύει για την χρήση κατάλληλων υποδημάτων, και παρέχει τα κατάλληλα σκευάσματα, για την αποφυγή μελλοντικής επερχόμενης βλάβης.

Σχετικές Υπηρεσίες