Οστρακοειδής όνυχας/ ονυχοκύρτωση

Πρόκειται για μία συνήθισμένη παραμόρφωση, δυστροφία των νυχιών, η οποία συνήθως εμφανίζεται στο μέγα δάκτυλο, χωρίς να αποκλείονται και τα υπόλοιπα. Η δυσμορφία αυτή πραγματοποιείται, καθώς ο κεράτινος δίσκος υπερκερατώνεται, εντονότερα στο ελεύθερο άκρο του όνυχα, και οι πλάγιες πτυχές του εισχωρούν βαθύτερα στο δέρμα. Η εισχώρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα, να συσφίγγεται η κοίτη του όνυχα και τα νύχια να προσπαθούν να βρουν διέξοδο, μέσα από την ονυχιαία οστική φάλαγγα. Το δέρμα, εξαιτίας της είσφρυσης του όνυχα έχει μια λεία, ερυθρή και οιδηματώδη μορφή, η οποία προκαλεί έντονο, οξύ πόνο.

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων που εμφανίζουν ονυχοκύρτωση, αφορά γυναίκες και άνδρες, μέσης ή τρίτης ηλικίας. Περιπτώσεις όπου η βλάβη εμφανίζεται σε νεανικές ηλικίες, πιθανόν να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες. Τα στενά υποδήματα, η ονυχοκρύπτωση, η ονυχομυκητίαση, ακόμη και η λανθασμένη κοπή των νυχιών, αποτελούν πιθανά αίτια πρόκλησης της ονυχοκύρτωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οδηγεί σε μικροβιακές λοιμώξεις ή φλεγμονές.

Η αντιμετώπιση της βλάβης γίνεται αποτελεσματικά από εξειδικευμένο Ποδολόγο, με την μέθοδο της μερικής ονυχεκτομής, και του συστηματικού καθαρισμού της πάσχουσας περιοχής, και φυσικά με διορθωτικά ελάσματα (αγκύλες ή νάρθηκες), τα οποία μπορούν να βοηθήσουν αρκετά στην αντιμετώπιση της υπερκύρτωσης του νυχιού, βοηθώντας τον ασθενή να απαλλαχθεί άμεσα από τον πόνο, και να επανέλθει γρήγορα στους ρυθμούς του.

Σχετικές Υπηρεσίες